Seminer về Kiểm định chất lượng - Chủ đề 4

Vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại phòng A102, các giảng viên được phân công phụ trách đã trình bày và cùng với các giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán thảo luận nội dung, câu hỏi tình huống liên quan đến Tiêu chuẩn 7, 8, 10, 13, 14 và 15 (Chất lượng nhân viên hỗ trợ, Chất lượng sinh viên, Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, Phản hồi của các bên liên quan, Đầu ra và Sự hài lòng của các bên liên quan)

Chủ đề trên nằm trong chuỗi hoạt động của khoa KTKT nhằm đón Đoàn đánh giá AUN - QA đến trường Đại học Kinh tế - Luật đánh giá hoạt động của chương trình Kế toán theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dành cho hệ thống các trường đại học thuộc khối ASEAN. Các giảng viên phụ trách: Tiêu chuẩn 7, 8 và 10: Cô Trần Hương Giang Tiêu chuẩn 13: Cô Hoàng Thị Mai Khánh Tiêu chuẩn 14, 15: Cô Nguyễn Thị Phượng Loan


Tổng truy cập: 536,788

40,994