Học bổng trao đổi sinh viên với trường đại học Eastern Kentuky - USA năm 2016

Khoa Kế toán - Kiểm toán xin thông báo chương trình Học bổng trao đổi sinh viên với trường đại học Eastern Kentucky University - USA như sau:

1) Điều kiện:
- Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán K11, K12
- Tiếng Anh: IELTS: >=6.0 không kỹ năng nào dưới 5, Toefl: >=80, không kỹ năng nào dưới 20
- GMAT: 525
- Phỏng vấn với giáo sư người Mỹ

2) Thời gian:
- Sinh viên được lựa chọn sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 08/2016
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/2016

3) Hồ sơ bao gồm:
- Bảng điểm Đại học (Tiếng Anh/Việt)
- Đơn đăng ký
- Các chứng chỉ cần thiết

4) Thông tin học bổng:
Tên học bổng: Học bổng trao đổi sinh viên giữa UEL và EKU
Đối tượng: Sinh viên vừa tốt nghiệp của Khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế - Luật
Khoản hỗ trợ: 100% học phí (tương đương $US 40,000). Chi phí sinh hoạt, nộp hồ sơ,... ứng viên phải tự chi trả.
Ngành học: Master of Business and Administration (MBA) trong hai năm.

5) Liên hệ

Ms. Trần Hương Giang
Thư ký Khoa Kế toán - Kiểm toán
Trường Đại học Kinh tế - Luật
Địa chỉ: KP3 Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: 08 37244 555 (6471) - 0909 143 399

(Khoa Kế toán - Kiểm toán)Tổng truy cập: 536,777

40,983