Lý lịch khoa học

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán
1     TS. Nguyễn Thị Lan Anh  - Trưởng Khoa
2     NCS. Hồng Dương Sơn - Phó Trưởng Khoa

Thư ký khoa
1.    ThS. Trần Hương Giang  

Giảng viên
Bộ môn Kế toán         
1     TS. Hồ Xuân Thủy  - Trưởng Bộ môn
2     TS. Nguyễn Thị Lan Anh 
3     PGS.TS Phan Đức Dũng
4     TS. Nguyễn Thị Khoa  
5     NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan    
6     ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc    
7     ThS. Phạm Thị Huyền Quyên     
8     ThS. Lợi Minh Thanh     
9     TS. Phạm Quốc Thuần    
10   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11   ThS Nguyễn Chí Hiếu  

            
Bộ môn Kiểm toán         
1     ThS. Đào Vũ Hoài Giang  - Trưởng Bộ môn
2     TS. La Xuân Đào
3     ThS. Trương Thị Hạnh Dung
4     ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền
5     NCS. Hồng Dương Sơn
6     ThS. Hoàng Thị Mai Khánh
7.    ThS Lê Ngọc Hương Trà
8.    NCS. Nguyễn Vĩnh Khương

Cậpnhậtngày 08/07/2017


Tổng truy cập: 536,787

40,993