Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ nhiệm Khoa: 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa và 2 trưởng bộ môn Kế toán và Kiểm toán. 

Tổng số cán bộ viên chức của khoa KTKT là 20, trong đó có 19 giảng viên và 1 chuyên viên. Trong số 19 giảng viên cơ hữu: có 1 Phó giáo sư - tiến sỹ, 5 tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh và 12 thạc sỹ. 

Các giảng viên đa số đều được đào tạo từ các nước phát triển như Mỹ, Liên Xô, Philippines, Úc, Singapore và các cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, đã từng là chuyên gia đầu ngành tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán.

Hội đồng tư vấn ngành của khoa KTKT có 8 thành viên, trong đó có 5 thành viên trong khoa KTKT, 3 thành viên còn lại là các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Cập nhật ngày 28/08/2017

Tổng truy cập: 466,481

35,855