Thông tin thực tập 2019 - Công ty CP Khánh Bình

Khoa KTKT gửi đến các bạn sinh viên thông tin thực tập:
Công ty CP Khánh Bình hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp từ năm 2006 đến nay. Qua lời giới thiệu của SV đã học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Công ty CP Khánh Bình nhận thấy Trường Đại học Kinh tế - Luật là môi trường đạo tạo SV chất lượng cả về kiến thức chuyên môn cũng như ý thức trong công việc.

Nay, Công ty CP Khánh Bình có nhu cầu tuyển thực tập sinh năm 3, năm 4 đang theo học khoa kế toán tại trường. Điều kiện và thông tin đăng tuyển được đính kèm: 260719 TUYEN SINH VIEN THUC TAP NAM 2019.pdf
Trân trọng./.


Tổng truy cập: 1,071,610

102,685