Thông tin thực tập năm 2019 -2020 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh


Khoa KTKT gửi tới các em thông tin tuyển thực tập của công ty TNHH Kiểm toán CPA VN - chi nhánh HCM.
Chi tiết các em xem file đính kèm: TB tuyển thực tập sinh - ĐH Kinh tế Luật 2019-2020.pdf
Trân trọng./.
Khoa KTKT gửi tới các em thông tin tuyển thực tập của công ty TNHH Kiểm toán CPA VN - chi nhánh HCM.
Chi tiết các em xem file đính kèm.


Tổng truy cập: 920,650

95,406