Lý lịch khoa học

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán
1     TS. Nguyễn Thị Lan Anh  - Trưởng Khoa
2     NCS. Hồng Dương Sơn - Phó Trưởng Khoa

Thư ký khoa
1.    ThS. Trần Hương Giang  

Giảng viên
Bộ môn Kế toán         
1     TS. Hồ Xuân Thủy  - Trưởng Bộ môn
2     TS. Nguyễn Thị Lan Anh 
3     PGS.TS Phan Đức Dũng
4     TS. Nguyễn Thị Khoa  
5     NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan    
6     ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc    
7     ThS. Phạm Thị Huyền Quyên     
8     ThS. Lợi Minh Thanh     
9     TS. Phạm Quốc Thuần    
10   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11   ThS Nguyễn Chí Hiếu  
12   ThS. Trương Thị Hạnh Dung
13   ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền
14   
NCS. Lưu Văn Lập         

            
Bộ môn Kiểm toán         
1     ThS. Đào Vũ Hoài Giang  - Trưởng Bộ môn
2     TS. La Xuân Đào
3     NCS. Hồng Dương Sơn
4     ThS. Hoàng Thị Mai Khánh
5.    ThS. Mai Thị Phương Thảo
6.    NCS. Nguyễn Vĩnh Khương

Cập nhật ngày 08/05/2019


Tổng truy cập: 798,528

79,037