Lý lịch khoa học

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán
1     TS. Hồ Xuân Thủy - Trưởng Khoa
2     ThS Nguyễn Chí Hiếu  - Phó Trưởng Khoa
Thư ký khoa
1.    ThS. Trần Hương Giang  

Giảng viên
Bộ môn Kế toán         
1     TS. Phạm Quốc Thuần - Trưởng Bộ môn
2     TS. Hồ Xuân Thủy

3     PGS.TS Phan Đức Dũng

4     TS. Nguyễn Thị Khoa  
5     NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan    
6     ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc    
7     ThS. Phạm Thị Huyền Quyên     
8     NCS. Lợi Minh Thanh     
9     ThS Nguyễn Chí Hiếu
10   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11   NCS. Lưu Văn Lập         

            
Bộ môn Kiểm toán         
1     ThS. Hoàng Thị Mai Khánh  - Trưởng Bộ môn
2     TS. Nguyễn Thị Lan Anh
3     ThS Bùi Ánh Thành
4     ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền
5     ThS. Trương Thị Hạnh Dung
6    ThS. Mai Thị Phương Thảo
7.    TS. Nguyễn Vĩnh Khương

Cập nhật ngày 05/05/2021Tổng truy cập: 1,850,908