Lý lịch khoa học

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán
1     TS. Nguyễn Thị Lan Anh  - Trưởng Khoa
2     TS. Hồ Xuân Thủy - Phó Trưởng Khoa

Thư ký khoa
1.    ThS. Trần Hương Giang  

Giảng viên
Bộ môn Kế toán         
1     TS. Hồ Xuân Thủy  - Trưởng Bộ môn
2     PGS.TS Phan Đức Dũng
3     TS. Nguyễn Thị Khoa  
4     NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan    
5     ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc    
6     ThS. Phạm Thị Huyền Quyên     
7     ThS. Lợi Minh Thanh     
8     TS. Phạm Quốc Thuần    
9   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
10   ThS Nguyễn Chí Hiếu  
11   NCS. Lưu Văn Lập         

            
Bộ môn Kiểm toán         
1     ThS. Hoàng Thị Mai Khánh  - Trưởng Bộ môn
2     TS. Nguyễn Thị Lan Anh 
3     ThS. Bùi Ánh Thành
4     ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền
5     ThS. Trương Thị Hạnh Dung
6     ThS. Mai Thị Phương Thảo
7.    NCS. Nguyễn Vĩnh Khương

Cập nhật ngày 15/10/2019


Tổng truy cập: 1,166,066

87,440