Lý lịch khoa học

Danh sách giảng viên cơ hữu Khoa Kế toán - Kiểm toán 2022

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán
1     TS. Hồ Xuân Thủy - Trưởng Khoa
2     ThS Nguyễn Chí Hiếu  - Phó Trưởng Khoa
Thư ký khoa
1.    ThS. Trần Hương Giang  

Giảng viên
Bộ môn Kế toán         
1    TS. Phạm Quốc Thuần - Trưởng Bộ môn
2    TS. Hồ Xuân Thủy

3     PGS.TS Phan Đức Dũng

4     TS. Nguyễn Thị Khoa  
5     NCS. Nguyễn Thị Phượng Loan    
6     ThS. Trần Thanh Thúy Ngọc    
7     ThS. Phạm Thị Huyền Quyên     
8     NCS. Lợi Minh Thanh     
9     ThS Nguyễn Chí Hiếu
10   ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
11   NCS.Lưu Văn Lập         

            
Bộ môn Kiểm toán         
1     ThS. Hoàng Thị Mai Khánh  - Trưởng Bộ môn
2     TS. Nguyễn Thị Lan Anh
3     NCS.ThS Bùi Ánh Thành
4     TS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền
5     ThS. Trương Thị Hạnh Dung
6    ThS. Mai Thị Phương Thảo
7.    TS.Nguyễn Vĩnh Khương
8.    NCS.ThS.Dương Trọng Nhân
Cập nhật ngày 28/04/2023