QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Chuẩn bị:

-          Gửi cho lớp Kế hoạch tốt nghiệp vào đầu năm học (cùng với danh sách các đề tài, Hướng dẫn viết đề tài và Quy định hình thức trình bày (Dựa trên kế hoạch năm học của Trường).

-         Phát giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên vào đầu tháng 9 hàng năm (xem quy trình cấp giấy giới thiệu).

-          Sinh viên chủ động liên hệ thực tập, tham khảo các tên đề tài ở Các đề tài năm trước tại Thư viện trường (lầu 8).

Bắt đầu:

-          Đầu tháng 9, Khoa gửi Kế hoạch tốt nghiệp cụ thể cho lớp. Đầu tháng 10, Khoa sẽ có buổi hướng dẫn và giải đáp về kế hoạch, nội dung, quy định thực tập và cách đăng ký đề tài thực tập

-         Tuần đầu tháng 11 đến tuần thứ 3 của tháng 11, sinh viên đăng ký loại đề đài, tên đề tài (nếu đã có), đơn vị thực tập,.. theo link khoa gửi.

-        Đầu tuần thứ 4 của tháng 11, khoa công bố danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD) và Lịch gặp GVHD buổi đầu tiên từ tuần thứ 4 tháng 11 đến tuần thứ nhất của tháng 12. Khoa phân công GVHD theo tiêu chí loại đề tài/nhóm đơn vị thực tập/tên đề tài.

-          Sinh viên bắt đầu đi thực tập và liên hệ Giảng viên hướng dẫn theo Lịch của GVHD công bố trong buổi đầu tiên. Danh sách phân công GVHD.

Kết thúc:

-          Sinh viên nộp 1 quyển báo cáo chuyên đề thực tập (có dấu xác nhận của đơn vị thực tập) về văn phòng Khoa.

-          Khoa sẽ lập hội đồng chấm những báo cáo có điểm 9 trở lên.

-          Trong vòng 03 ngày, khoa công bố kết quả cho sinh viên qua email và gửi Bảng điểm cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.Tổng truy cập: 1,398,493

140,300