Thông tin tuyển dụng 2020 - Công ty TNHH Think Next

Khoa KTKT xin gửi đến thông tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Think Next:

1) Thông tin tuyển dụng nhân viên:

  • Mô tả công việc của các bộ phận tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1noerbFFehqDuSkBNSFmnY8_T092jeSI-?usp=sharing

  • Thông tin tuyển dụng trên Diễn đàn tại:

https://thinknextco.com/diendan/index.php?forums/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m.28/

2) Thông tin tuyển dụng sinh viên thực tập

Đối tượng: Sinh Viên sắp tốt nghiệp (năm 4) hoặc đã tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kinh Tế, Kế toán, Tài Chính, Tin học Quản lý, CNTT hoặc Hệ thống thông tin

Chi tiết xem tại đây: https://docs.google.com/document/d/11wynpsLfRWHRNsjBN-8Empl2BoChV9fX1fP9e4jgM7E/edit#

Trân trọng./.Tổng truy cập: 1,166,094

87,468