Thông báo chương trình "EY Vietnam’s Graduate Program 2017"

Khoa Kế toán Kiểm toán xin gửi đến thông tin về chương trình tuyển dụng 2017 của công ty Ernst & Young Việt Nam theo chi tiết bên dưới:

EY Vietnam Careers

Chương trình EY Vietnam’s Graduate Program 2017 đã chính thức được bắt đầu!

Hãy cùng chúng tôi tạo dựng những bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp của bạn thông qua cơ hội làm việc toàn thời gian tại EY Vietnam sau khi tốt nghiệp.

Bạn sẽ được trải nghiệm những thử thách đầu tiên trong công việc, được học tập, đào tạo và tham gia vào một tập thể năng động, để từ đó có thể phát triển các kỹ năng của bản thân bên cạnh việc mở rộng các mối quan hệ.

Nếu bạn đã sẵn sàng #BuildingABetterWorkingWorld – thì đừng chần chừ nữa mà hãy tham gia ứng tuyển tạiwww.ey.com/vn - Careers/Job Search/Student Jobs.

Hanoi Office:
Job code for Assurance staff positions: HAN0000DD
Job code for Advisory (ITRA) staff positions: HAN000DG
Job code for TAX staff positions: HAN000DF
Ho Chi Minh Office:
Job code for Assurance staff positions: HOC000040
Job code for Advisory (ITRA) staff positions: HOC00047
Job code for TAX staff positions: HOC00041

---
Applications are now open for EY Vietnam's Graduate Program 2017!

Join us full-time after graduation and you’ll be well on your way to achieving your career goals. You can enjoy early responsibility, expand your network and build your skills. If you are ready to build a #betterworkingworld - we invite you to apply now at www.ey.com/vn - Careers/Job Search/Student Jobs.

Hanoi Office:
Job code for Assurance staff positions: HAN0000DD
Job code for Advisory (ITRA) staff positions: HAN000DG
Job code for TAX staff positions: HAN000DF
Ho Chi Minh Office:
Job code for Assurance staff positions: HOC000040
Job code for Advisory (ITRA) staff positions: HOC00047
Job code for TAX staff positions: HOC00041

#EYVNCareersTổng truy cập: 1,299,481

107,066