Webinar Kiểm toán Công nghệ thông tin - Thông tin

Khoa KTKT gửi đến các bạn sinh viên thông tin chương trình Webinar “Kiểm toán CNTT: Sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập về CNTT” do Khoa và ICAEW thực hiện.

 

 

 


Tổng truy cập: 1,559,945