Hội thảo khoa học “Những vấn đề về Kế toán - Kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hiện nay”

Ngày 05.10.2017, Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề về Kế toán - Kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hiện nay”, thu hút các Hiệp hội, doanh nghiệp lĩnh vực kế toán – kiểm toán cùng cựu sinh viên, giảng viên các trường đại học tham dự. 
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách, hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung và chuẩn mực kế toán nói riêng. Điều này thể hiện qua hàng loạt các đổi mới gần đây như Luật Kế toán sửa đổi đã được Quốc hội thông qua 11/2015 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017, dự thảo chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan đến 8 chuẩn mực kế toán đã ban hành lấy ý kiến, TT 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán cũng đã ban hành.
Trường Đại học Kinh tế Luật tở chức hội thảo khoa học “Những vấn đề về kế toán - kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hiện nay” nhằm thảo luận và đưa ra những giải pháp cải cách kế toán- kiểm toán để đáp ứng xu hướng hội tụ kế toán quốc tế.
Đáp ứng mục tiêu hội thảo đề ra, các bài nghiên cứu, các bài tham luận được Ban biên tập bố cục thành 3 chủ đề chính như sau:
- Những vấn đề về kế toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn 
- Những vấn đề về kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn
- Những vấn đề về giáo dục kế toán – kiểm toán được quan tâm trong thực tiễn 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu khai mạc Hội thảo
 Trong quá trình tổ chức Hội thảo, Ban biên tập đã nhận được nhiều bài nghiên cứu, bài tham luận từ các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực kế toán- kiểm toán đến từ nhiều trường đại học và các doanh nghiệp. Các bài viết này mang những giá trị khoa học và thực tiễn cao giúp cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp định hướng những nghiên cứu, những giải pháp cải cách kế toán- kiểm toán trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Đồng thời, các vấn đề được đề cập trong hội thảo cũng giúp các nhà giáo dục, các đơn vị đào tạo trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán nắm bắt những xu thế phát triển của ngành nghề để có những đổi mới phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. 
Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận về Kinh nghiệm giảng dạy IFRS; Cách mạng 4.0 - Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán; Yêu cầu đổi mới đối với ngành kế toán - kiểm toán trong giai đoạn hội nhập và thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp cải cách kế toán - kiểm toán để đáp ứng xu hướng hội tụ kế toán quốc tế./. 


TS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán (UEL) trình bày tham luận về 
Kinh nghiệm giảng dạy IFRS


TS. Trần Khánh Lâm - Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trình bày tham luận về Cách mạng 4.0 - Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán
Những đóng góp này của các chuyên gia và các nhà nghiên cứu là điều kiện chính giúp cho Hội thảo thành công. Ban Tổ chức xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp đã tham gia và đóng góp cho Hội thảo.


Tổng truy cập: 1,003,020

75,703