Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ nhiệm Khoa: 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa và 2 trưởng bộ môn Kế toán và Kiểm toán. Phó trưởng khoa kiêm nhiệm trưởng bộ môn Kế toán.

Tổng số cán bộ viên chức của khoa KTKT là 19, trong đó có 18 giảng viên và 1 chuyên viên. Trong số 18 giảng viên cơ hữu: có 1 Phó giáo sư - tiến sỹ, 4 tiến sỹ và 13 thạc sỹ. Có 3 giảng viên đang làm NCS, trong đó có 1 NCS ở Newzealand, 2 NCS ở trường ĐH Kinh tế Tp HCM và trường Đại học Kinh tế - Luật.

Các giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển như Úc, Liên Xô, Singapore và các cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán,...

Cập nhật ngày 16/04/2020Tổng truy cập: 1,255,543

89,253