Nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có Ban chủ nhiệm Khoa: 1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa, 1 trưởng bộ môn Kế toán và 1 Phó trưởng bộ môn phụ trách Kiểm toán. 

Tổng số cán bộ viên chức của khoa KTKT là 19, trong đó có 18 giảng viên và 1 chuyên viên. Trong số 18 giảng viên cơ hữu: có 1 Phó giáo sư - tiến sỹ, 5 tiến sỹ và 12 thạc sỹ. Có 4 giảng viên đang làm NCS, trong đó có 1 NCS ở Newzealand, 1 NCS ở trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM và 2 NCS ở trường Đại học Kinh tế - Luật.Các giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển như Úc, Liên Xô, Singapore và các cơ sở đào tạo uy tín trong nước. Đội ngũ giảng dạy của khoa có kinh nghiệm thực tế, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kế toán, công ty kiểm toán,...

Cập nhật ngày 17/05/2021Tổng truy cập: 1,780,498