Ban chủ nhiệm Khoa

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán

Họ và tên

Chức danh

Email

Hình

TS.Hồ Xuân Thủy

 

Trưởng khoa 

hoxuanthuy@uel.edu.vn

 

 

ThS.Nguyễn Chí Hiếu

Phó trưởng khoa 

hieunc@uel.edu.vn

 

 

 

Cập nhật 17/5/2021