Lịch sử phát triển

 

Khoa Kế toán - Kiểm toán được thành lập theo QĐ số 94/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 1 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (tiền thân là Bộ môn Kế toán - Kiểm toán được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ/KKT-2002 ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Trưởng Khoa Kinh tế). 

Từ khi mới thành lập với 5 nhân sự, đến nay đội ngũ cán bộ của khoa Kế toán - Kiểm toán nâng lên 20 người, gồm 19 giảng viên và 1 chuyên viên. Trình độ đội ngũ giảng viên gồm có 2 phó giáo sư tiến sỹ, 6 tiến sỹ, 11 thạc sỹ (trong đó có 7 nghiên cứu sinh). Hiện nay, Khoa có chương trình đào tạo bậc đại học ở hệ đại học chính quy ở 2 chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán; bậc thạc sỹ ở chuyên ngành Kế toán (từ năm 2017). 

 

Chương trình đào tạo của Khoa thường xuyên được cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã hội. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao chương trình đào tạo cũng như chất lượng đào tạo nguồn lực.

 

Khoa chịu trách nhiệm giảng dạy 22 môn học bậc đại học cho hai chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và các chuyên ngành kinh tế khác của Trường Đại học Kinh tế - Luật; tổ chức triển khai cho sinh viên năm 2, 3 thực hiện báo cáo Kiến tập, năm cuối thực hiện báo cáo chuyên đề thực tập và khóa luận tốt nghiệp; triển khai hướng dẫn và nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên cấp Khoa. 

 

Sau hơn 21 năm hình thành và phát triển, Khoa hiện có lực lượng giảng viên chất lượng cao đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ năm 2006 cho đến nay, Khoa đã đào tạo được 18 khóa ra trường (khóa 2 đến khóa 19) trong đó có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, có kỹ năng chuyên môn cao và kiến thức kinh tế - xã hội cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp.

* Trong năm học 2023 - 2024, Khoa có 20 lớp học hệ đại học chính quy từ K20 - K23. Khoa đã tuyển sinh được 05 khóa thạc sỹ chuyên ngành Kế toán không tập trung.

Quyet dinh thanh lap Khoa KTKT.pdf

Quyet dinh thanh lap bo mon.pdf

Cập nhật ngày 1/1/2024