Liên hệ Khoa KTKT


Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán

Phòng 308, Tòa nhà trường Đại học Kinh tế - Luật
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại:       +84 (28) 3724 4518 chọn số nội bộ 6475 (Trưởng Khoa)
                        +84 (28) 3724 4555 chọn số nội bộ 6471
(Thư ký Khoa)
Fax:                 +84 (28) 3724 4500

Email:              khoaktkt@uel.edu.vn

Website:          http://ktkt.uel.edu.vnGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Tổng truy cập: 1,040,545

113,748