Báo cáo chuyên đề cho môn học Sổ kế toán và báo cáo tài chính

Vào chiều ngày thứ 7 ngày 11/5/2024, tại phòng học B1.201 và A310 Bis đã diễn ra 02 chuyên đề Những điều lưu ý về sổ kế toán trước khi làm báo cáo tài chính và nhưng sai sót cần lưu ý khi lập BCTC cho lớp K21405 và K21405C.

Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 để bổ sung cho sinh những  kỹ năng thiết lập, ghi, kiểm tra sổ kế toán nhằm cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính.