Chương trình Summer Training Camp - EY Vietnam

Khoa KTKT gửi tới các em thông tin về chương trình Summer Training Camp gồm 03 chủ đề tại văn phòng HCM của EY ở Bitexco số 02 Hải Triều, Quận 1. 

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

     Thời gian và chủ đề:
No. Ngày Thứ Thời gian Chủ đề
1 17/06/2024 Chiều Thứ Hai 2:00PM – 5:00PM IFRS 15
2 26/06/2024 Sáng Thứ Tư 9:00AM – 12:00PM Kỹ năng mềm cho Kiểm toán viên
3 27/06/2024 Chiều Thứ Năm 2:00PM – 5:00PM Kiểm toán Công nghệ thông tin

     Số lượng: 10 bạn    

     Đối tượngsinh viên năm 03 chuyên ngành Kế toán Kiểm toán có thành tích học tập tốt (Vd: GPA từ 8.0, có tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, etc.).

     Để đảm bảo tính liền mạch của các chủ đề trong chương trình, các bạn sinh viên sẽ cần tham gia đủ cả 03 buổi.

Link đăng ký: Link đăng ký

 

Sinh viên năm 03 định hướng Kế toán – Kiểm toán sẽ có cơ hội:

     Được đào tạo kỹ năng thực tế & kiến thức từ các chuyên gia của EY

     Được giải đáp trực tiếp những thắc mắc về ngành nghề cũng như những thuận lợi, thách thức

     Hiểu rõ thêm những điều cần chuẩn bị để thành công trên con đường nghề nghiệp

Thời hạn đăng ký: 03/6/2024 hoặc đến khi đủ số lượng.