Chương trình Workplace Experience Program 2024 - EY Vietnam

Khoa KTKT xin được gới thiệu đến sinh viên khoa về chương trình Workplace Experience Program 2024 của EY Vietnam

* Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội Kiến tập tại 01 trong 03 Bộ phận Dịch vụ chuyên nghiệp tại EY, bao gồm:

 • Core Assurance Service (Dịch vụ Kiểm toán)
 • FSO Assurance Service (Dịch vụ Kiểm toán cho định chế tài chính)
 • Tax Services (Dịch vụ Tư vấn Thuế)

* Mục tiêu chương trình:

Sinh viên năm 02 định hướng Kế Kiểm hoặc Thuế sẽ có cơ hội:

 • Trải nghiệm môi trường làm việc tại EY thông qua các công việc thực tế và phù hợp
 • Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức Kế - Kiểm và Thuế từ các chuyên gia của EY
* SV sẽ được EY cấp Giấy xác nhận hoàn thành kiến tập cho môn Kiến tập mà khoa đang triển khai cho SV K22, K21, 20 và 19.
 
*Điều kiện : 
 • GPA từ 8.0 với khả năng tiếng Anh tốt
 • Năng nổ tham gia các hoạt động đội nhóm
 • Hồ sơ bao gồm thông tin 02 Bộ phận ưu tiên ứng tuyển (các vòng tuyển chọn sẽ ưu tiên sắp xếp cho 02 Bộ phận này)
* Thông tin đăng ký:
* Hồ sơ gồm:
 • CV and Cover letter (English)
  Most updated transcript
 • 02 of your prioritized working departments
* Ghi chú: 
 • File bảng điểm tải từ hệ thống myuel.
 • Giấy tờ minh chứng (nếu có) cho: chứng chỉ TA, thành tích và hoạt động đội nhóm nổi bật.
 • Các bạn EY Ripple cũng nộp hồ sơ tuyển chọn đợt này.

* Sau ngày 24/4/2024, khoa sẽ gửi các hồ sơ về EY để họ tuyển chọn và phỏng vấn (EY gửi đính kèm).

Thông tin chi tiết về chương trình: Tại đây.