Thông tin tuyển dụng 2024 - Công ty TNHH Lê Bảo Minh Holdings

Khoa KTKT xin được gửi đến sinh viên thông tin tuyển dụng tại Công ty TNHH Lê Bảo Minh Holdings.

Thông tin doanh nghiệp:

  • Địa chỉ: Trụ sở Quận 3, Quận 10 của công ty.

Đối tượng tuyển dụng:

  • Ứng viên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Nhu cầu tuyển dụng:

  • Chức vụ: Kế toán viên, Kế toán tổng hợp.
  • Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Quyền lợi được hưởng:

  • Thu nhập: Thoả thuận

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại liên hệ: Chị Cầm 098 722 7686