Thông tin thực tập 2019-CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

Khoa KTKT gửi đến các bạn sinh viên thông tin thực tập:
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT – VIETVALUES – thành viên của JPA INTERNATIONAL, có  tuyển khoản 25 sinh viên thực tập trong mùa kiểm toán 2020.
Đối tượng sinh viên các khoa/ngành:

1.     Kế toán – kiểm toán
2.     Tài chính Doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ
3.     Các ban khác yeu thích nghề này và có kiến thức căn bản về kế toán/kiểm toán/tài chính
Thông tin cụ thể, chi tiết, vui long tham khảo thông báo theo đường link này
http://www.vietvalues.com/tin-tuc/tuyen-dung-nhan-vien/tuyen-dung-thuc-tap-sinh-nam-2020-10070
Trân trọng./.


Tổng truy cập: 1,071,637

102,712