Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế - Luật làm việc với ACCA và VACPA

Ngày 6 tháng 5 năm 2021, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khoa KTKT đã có buổi làm việc với Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về các nội dung: tóm tắt kết quả hoạt động 5 năm (2016 – 2021) - thành tựu và hạn chế; nội dung MOU giai đoạn 2021 – 2024; kế hoạch thực hiện 3 năm.

Buổi làm việc đã diễn ra rất hiệu quả, cả hai bên đã thảo luận, chia sẻ, cân nhắc thận trọng và đi đến thống nhất nhiều vấn đề trong nội dung MOU sẽ được ký kết (dự kiến cuối tháng 6 năm 2021), trong đó nổi bậc là các nội dung: UEL sẽ xem xét và trao đổi sâu hơn với ACCA trong các buổi làm việc về sau khi đưa các môn học của ACCA vào chương trình đào tạo nhằm đạt hiệu quả tốt nhất; ACCA và VACPA sẽ hỗ trợ UEL về việc đưa các môn học liên quan đến công nghệ số vào giảng dạy, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ WAPA….

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

Bà Nguyễn Thụy Minh Châu -  Giám đốc Khu vực Mê Kông ACCA và TS.Trần Khánh Lâm -  Phó chủ tịch – Tổng thư ký VACPA