2021 Deloitte Graduate Recruitment

 

Deloitte Việt Nam vui mừng thông báo chương trình Graduate Recruitment năm 2021 sẽ được chính thức mở đơn đăng ký online đến hết ngày 18/04/2021.

Các vị trí mở tuyển bao gồm: 

• Audit Associate – văn phòng Hà Nội (https://deloi.tt/3v6G6ag)

• Audit Associate – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3ca1ZNf)

• Tax Consultant – văn phòng Tp. HCM (https://deloi.tt/3t34mbo)

Hồ sơ ứng tuyển:

• Bản CV cập nhật nhất bằng tiếng Anh

• Ảnh chân dung (có thể gửi ảnh riêng hoặc đính kèm trong CV)

• Bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm cập nhật nhất 

#DeloitteVietnam #GraduateRecruitment2021

-------------------Tổng truy cập: 1,295,584

103,169