NCKH sinh viên năm học 2020 - 2021 hoàn thành

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kế toán-Kiểm toán hoàn thành trong năm học 2019-2020

Stt

Tên đề tài

GVHD

Số lượng SV tham gia

Thông tin Nhóm sinh viên

Đề tài đề xuất tham dự Giải cấp Trường

Họ tên

MSSV

Lớp

Nhiệm vụ

(NT/ TV)

1

Ảnh hưởng của đa dạng giới trong hội đồng quản trị đến chi phí đại diện và hiệu suất doanh nghiệp: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam (Số 2)

TS Nguyễn Vĩnh Khương

3

Lê Hữu Tuấn Anh
Phạm Nhật Quyên
Ngô Thị Thiên Thảo

K184091210
K184091228
K184101293

K18409T
K18409T
K18410T

NT
TV
TV

Giải Nhất cấp trường

2

Mức độ nhận thức và quan tâm của sinh viên về công nghệ áp dụng trong lĩnh vực Kiểm toán tại TP.HCM (Số 4)

ThS Mai Thị Phương Thảo

4

Vũ Trịnh Quỳnh Mi
Đoàn Nguyễn QuỳnhNhư
Nguyễn Đăng Khoa
Đỗ Quốc Khải

K184050583
K184050590
K184050574
K184091153

K18405
K18405
K18405
K18409

NT
TV
TV
TV

Cấp trường

3

Sở hữu của giám đốc và tín dụng thương mại của doanh nghiệp (Số 5)

TS Nguyễn Thanh Liêm

5

Phạm Hà Anh
Lê Nguyễn Minh Thư
Phùng Thanh Như Xuân
Huỳnh Thủy Như Ý
Đỗ Quốc Khải

K184091211
K184091237
K184091246
K184091247
K184091153

K18409C
K18409C
K18409C
K18409C

K18409

TV
TV
TV
NT

TV

Cấp khoa

4

Những yếu tố ảnh hướng đến nhu cầu lựa chọn trà sữa của sinh viên thuộc khu vực Thủ Đức, Tp.HCM (Số 7)

ThS Nguyễn Thị Thu Thuỷ

5

Võ Huỳnh Anh Thi
Nguyễn Thị Xuân Hạnh
Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
Nguyễn Thị Minh Hiền
Phạm Nhật Tân

K194091353
K194091333
K194091356
K194091337
K174050591

K19409C
K19409C
K19409C
K19409C
K17405C

NT
TV
TV
TV
TV

Cấp khoa

5

Những yếu tố lợi ích và rủi ro tác động đến ý định sử dụng công nghệ tài chính tại Việt Nam (Số 8)

ThS Nguyễn Vĩnh Khương

5

Nguyễn Thị ThanhPhương
Lý Phúc Hải Yến
Trần Thị Trúc Lam
Phan Trịnh Hoài Thương
Phạm Thị Kim Vui

K194020216
K174010066
K194081146
K194070954
K194020235

K194021C
K17409C
K194081C
K194021C
K194021C

NT
TV
TV
TV
TV

Cấp khoa

6

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn giữa ở KTX và nhà trọ của sinh viên trường đại học Kinh tế - Luật (Số 13).

ThS Ngô Thị Dung

5

Nguyễn Dương Cẩm Anh
Nguyễn Trường Khoa
Nguyễn Minh Phương
Thái Bình Thuận
Tiêu Ngọc Bảo Trâm

K194091328
K194091340
K194091348
K194091355
K194091361

K19409C

NT
TV
TV
TV
TV

Cấp khoa

7

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của sinh viên trường đại học Kinh tế - Luật (Số 14).

ThS Nguyễn Vĩnh Khương

5

Ngô Thị Thùy Nhung
Phan Trực Thế
Lê Nguyễn Toàn Thắng
Nguyễn Thanh Tùng
Hoàng Thị Minh Thư

K184030327
K184091234
K184091233
K194020230
K194091307

K18403C
K18409C
K18409C
K194021C
K19409

TV
NT
TV
TV
TV

Cấp khoa

 

Cộng:

7 nhóm

32

SV