LỊCH VÀ QUY TRÌNH TIẾP SINH VIÊN

Bước 1: Mỗi đầu học kỳ, Khoa có lịch làm việc của Lãnh đạo khoa và giáo viên chủ nhiệm được dán ở Bảng thông báo và thông báo cho lớp trường. Giờ làm việc của văn phòng theo quy định của Trường. Sáng từ  đầu 8 giờ đến 12g. Chiều từ 13g đến 16g

Bước 2: Khi sinh viên tới liên hệ tại Văn phòng khoa, sinh viên gặp Thư ký khoa trình bày lý do.

-          Thư ký khoa sẽ giải quyết các yêu cầu cấp giấy giới thiệu, lấy văn bản các phòng ban chuyển xuống Khoa, đăng ký/đổi đề tài

-          Sinh viên cần gặp trực tiếp Lãnh đạo Khoa, Thư ký sẽ hướng dẫn theo lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo Khoa hoặc báo lại lịch hẹn với sinh viên.

-          Các vấn đề liên quan đến học tập.thư ký sẽ hướng dẫn sinh viên liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm theo lịch tiếp sinh viên của GVCN.

-          Nếu các vấn đề không thuộc phạm vi quản lý của Khoa, Thư ký sẽ hướng dẫn sinh viên liên hệ các phòng ban liên quan.

-          Nếu các vấn đề nằm ngoài quản lý của Khoa, thư ký sẽ hẹn sinh viên trả lời trực tiếp qua điện thoại hoặc hẹn tới văn phòng lấy văn bản phản hồi của lãnh đạo Khoa trong vòng 2 ngày làm việcTổng truy cập: 1,398,537

140,344