HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Ngày 11/5/2021, tại Phòng UEL số 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM, Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa KTKT được thành lập theo quyết định số 394/QĐ-ĐHKTL ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã tiến hành họp nhằm mục đích góp ý và quyết định sửa đổi chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán bậc đại học và chương trình kế toán bậc cao học.