Lớp học môn Kiểm toán, Kế toán tài chính của chương trình chứng chỉ ICAEW CFAB - tháng 11/2016

Khoa KTKT xin thông báo về lớp học môn Kiểm toán, Kế toán tài chính của chương trình chứng chỉ ICAEW - CFAB - Khóa 2, tháng 11/2016. 

Sinh viên có nguyện vọng lấy chứng chỉ ICAEW CFAB có thể đăng ký theo link sau: 
(Đối với thời gian học, địa điểm học, môn học, sinh viên có thể chọn cả 2. Khoa KTKT có thể mở thêm để đáp ứng nhu cầu người học).

Thông tin chính về khóa học: 
- Học phí: 4.000.000đ

- Đối với các bạn học viên đăng ký lần đầu, ICAEW hỗ trợ 25% học phí môn học, đồng thời hỗ trợ 100% lệ phí đăng ký ban đầu có trị giá 165 Bảng Anh, phí thi 1 môn là 70 Bảng Anh và 1 bộ giáo trình gốc môn Accounting hoặc Assurance.

- Đối với các bạn học viên của lớp Prepare to Shine, ICAEW sẽ hỗ trợ 50% học phí môn học và trao tặng 5 suất học bổng 100% học phí cho 5 bạn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi môn Kế toán quản trị (Management Information).

Địa điểm học:
- Trường Đại học Kinh tế - Luật (Thủ Đức)
- Cơ sở 2 của trường tại 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Thời gian học:
- 18g - 21g00 các tối 2 - 4 - 6 
- Sáng và chiều thứ 7 
Sáng và chiều thứ CN

Sinh viên xem chi tiết thư ngỏ theo file đính kèm.
Thư ngỏ - UEL & ICAEW_CFAB - Khóa 2 Tổng truy cập: 1,341,463

129,697