CHÚC MỪNG CÁC ĐỘI THI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI KHOA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC “OLYMPIC KINH TẾ LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG” NĂM 2021

Trải qua một khoảng thời gian dày công nghiên cứu và học hỏi, các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật đã cùng đi đến vòng Chung kết Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng”. Tại đây các bạn sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xuất sắc đạt được những giải thưởng như sau:

1 Giải nhất:

Đề tài: Đánh giá hiệu quả chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng và ứng dụng xây dựng trang web gợi ý giao dịch cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Nhóm sinh viên:

-Hoàng Thụy Vân Khanh, lớp K18413T

-Nguyễn Thị Hồng Nga, lớp K18413

Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Phúc Sơn và ThS Lê Hồng Diễn.

1 Giải nhì:

Đề tài: Ảnh hưởng của đa dạng giới trong Hội đồng quản trị đến chi phí đại diện và kết quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết; Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Nhóm sinh viên:

-Lê Hữu Tuấn Anh, lớp K18409T

-Phạm Nhật Quyên, lớp K18409T

-Ngô Thị Thiên Thảo, lớp K18410T

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Vĩnh Khương và Th.S Nguyễn Đình Uông.

1 Giải ba:

Đề tài: Đánh giá tác động của chính sách miễn, giảm học phí tới khả năng đến trường của trẻ em tại Việt Nam

Nhóm sinh viên:

-Lê Hữu Tuấn Anh, lớp K18409T

-Hồ Nguyễn Thái Bão, lớp DH44IE002

-Ngô Thị Thiên Thảo, lớp K18410T

Giảng viên hướng dẫn: ThS Lương Vĩnh Quốc Duy.

1 Giải khuyến khích:

Đề tài: Xử lý dữ liệu bị khuyết và một số ứng dụng

Nhóm sinh viên:

-Nguyễn Thị Mai, lớp K19413T

-Phạm Tiến Đạt, lớp K19413

-Phan Thị Nhị, lớp K19413T

Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Thị Thanh An và TS Hoàng Văn Hà.

Một lần nữa xin chúc mừng các đội thi của Trường Đại học Kinh tế - Luật nói chung và các sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán nói riêng đã hoàn thành xuất sắc dự án của mình.