Thông báo nội dung liên quan đến chương trình 405CA tích hợp chứng chỉ quốc tế tại UEL

Ngày 10/04/2017, trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã có ký biên bản ghi nhớ với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) về phối hợp trong việc hợp tác đào tạo chương trình Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB). Trong đó chương trình ICAEW CFAB đã được tích hợp vào chương trình đào tạo cử nhân chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh ngành Kế toán (405CA) tại UEL. Ban Điều hành đề án Chất lượng cao (BĐH CLC) thông tin toàn thể sinh viên chương trình 405CA về đặc trưng, yêu cầu, mức phí bổ sung và các khoản lưu ý liên quan đến quá trình đào tạo như sau:

1.      Đặc trưng đầu ra của chương trình 405CA tích hợp chứng chỉ quốc tế

Sinh viên 405CA hoàn thành chương trình đào tạo 405CA, thi đạt các môn học trong danh mục 2 bên dưới và đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tốt nghiệp cử nhân do UEL cấp cùng với chứng chỉ quốc tế ICAEW-CFAB do ICAEW cấp.

2.      Yêu cầu của chương trình

Chương trình ICAEW-CFAB gồm 6 môn học, trong đó 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Quá trình đào tạo, thi cử và danh mục các môn học cụ thể như sau:

TT

Tên môn

Tín

chỉ

Ngôn ngữ

Loại môn

Giảng dạy

Thi cử

1

Kế toán tài chính (CFAB)

Business, Technology and Finance (CFAB)

4

Tiếng Anh

Bắt buộc

Do giảng viên UEL phụ trách hoặc được tổ chức tích hợp hoạt động tham quan – kiến tập trong và ngoài trước theo kế hoạch riêng từng lớp.

Theo quy định ICAEW: thi trên máy tính tại các trung tâm đạt chuẩn tại Hà Nội và Tp.HCM

2

Kế toán quản trị 1 (CFAB)

Management Information (CFAB)

4

Tiếng Anh

Bắt buộc

3

Kiểm toán 2 (CFAB)

Assurance 2 (CFAB)

4

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

Kinh doanh, công nghệ và tài chính (CFAB)

Business, Technology and Finance (CFAB)

4

Tiếng Anh

Bắt buộc

5

Nguyên tắc thuế (CFAB) (UK)

Principles of Taxation (CFAB)

4

Tiếng Anh

Tự chọn

Thi theo quy định UEL hoặc ICAEW

6

Luật (CFAB) (UK)

Law (CFAB)

4

Tiếng Anh

Tự chọn

Việc học tập và thi cử các môn học trên là bắt buộc cho tất cả sinh viên 405CA. Trong đó, 4 môn bắt buộc sinh viên học và thi theo yêu cầu ICAEW, 2 môn tự chọn sinh viên có thể lựa chọn học và thi theo yêu cầu của ICAEW hoặc được xét miễn nếu đảm bảo yêu cầu đào tạo tại UEL.

3.      Mức phí bổ sung cho chứng chỉ quốc tế ICAEW-CFAB

Bên cạnh học phí hằng năm của chương trình 405CA, sinh viên tự túc những khoảng phí liên quan chương trình ICAEW bao gồm:

TT

Tên môn

Mức phí

(ICAEW có thể thay đổi

và thông tin trên website của ICAEW)

1

Phí đăng ký ban đầu

165 Bảng Anh

2

Giáo trình

10 Bảng Anh/môn học (*)

3

Lệ phí thi

70 Bảng Anh/lần thi

4

Lệ phí cấp chứng chỉ

Miễn phí

(*) Đây là mức giá ưu đãi dành cho UEL, bằng một phần ba giá niêm yết. ICEAW sẽ chịu chi phí vận chuyển giáo trình từ Anh quốc về Việt Nam, không bao gồm thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và chi phí phát sinh khác (nếu có).

4.      Chứng nhận kế toán Việt Nam:

·      Sinh viên các lớp 405CA nếu tích lũy đủ các học phần theo bảng sau (10 tín chỉ bắt buộc + 3 tín chỉ tự chọn) thì sẽ được nhà Trường cấp bảng điểm chứng nhận hoàn thành các học phần kế toán Việt Nam.

STT

Học phần bắt buộc

(10 Tín chỉ bắt buộc)

Số TC

 

STT

Học phần tự chọn (03 Tín chỉ)

(SV chọn 1 trong các môn học sau)

Số TC

1

KK01 - Nguyên lý kế toán (Kế toán đại cương)

3TC

 

1

KK09 - Kiểm toán phần hành (Kiểm toán 1)

3TC

2

KK46 - Kế toán tài chính 1

3TC

 

2

KK28 - Kế toán phần hành 1

3TC

3

KK03 - Kế toán tài chính 2

4TC

 

3

KK29 - Kế toán phần hàn 2

3TC

 

 

 

 

4

KK22 - Chuyên đề tốt nghiệp 1 (405): Tích hợp quy trình kinh doanh với các hệ thống ERP 1

3TC

·      Học phí: Nhà trường hỗ trợ 100 % học phí học lần đầu tiên cho sinh viên 405CA học các môn học phần Kế toán Việt Nam như trên chung với chương trình đại trà. Nếu sinh viên học với các lớp khác chương trình đại trà (C hay CA) thì đóng học phí theo quy định.


Lưu ý đối sinh viên lớp K17405CA và lớp K18405CA xem thêm cụ thể trong file đính kèm:Thong bao ve dao tao tich hop chung chi quoc te voi 405CA.PDF