Đề tài đang thực hiện

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN

Stt Tên đề tài Cấp đề tài Tên chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia Đăng ký Thuyết minh
1 Mối Quan Hệ Giữa Chu Kỳ Phát Triển Doanh Nghiệp, Quản Trị Lợi Nhuận Và Hiệu Quả Hoạt Động Tại Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam ĐHQG loại C Nguyễn Vĩnh Khương Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Ngô Phú Thanh, Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thị Ngọc Lý, Châu Nguyễn Thanh Ngân x
2 Vai trò trung gian của quản trị lợi nhuận trong mối quan hệ giữa tính so sánh được trong kế toán và mức nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam ĐHQG loại C Nguyễn Thanh Liêm Phạm Chí Khoa, Trần Hùng Sơn, Ngô Phú Thanh, Nguyễn Vĩnh Khương, Phan Thị Kiều Hoa, Cao Thị Miên Thùy x
3 Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2020 ĐHQG loại B Trần Hùng Sơn Hoàng Công Gia Khánh, Trần Quang Văn, Châu Nguyễn Thanh Ngân, Hoàng Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Vĩnh Khương,,Lê Đức Quang Tú, Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thị Ngọc Lý NCS.ThS Cao Thị Miên Thùy x
5 Kết quả xuất khẩu và chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả Việt Nam ĐHQG loại C Phạm Ngọc Ý Nguyễn Thị Diệu Hiền, Lê Tuấn Lộc, Trương Kim Hương, Hoàng Thị Quế Hương, Nguyễn Vĩnh Khương, Trịnh Minh Quý, Lê Tấn Bửu
x
4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo và y tế công lập tại TP.HCM ĐHQG loại C Nguyễn Thị Khoa Nguyễn Đình Hưng, Lưu Văn Lập, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Hoàng Diệu Hiền, Hà Hải Đăng x
5 Đánh giá tác động của hệ số vốn đến tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Cấp Bộ Đặng Văn Dân Lê ĐÌnh Hạc, Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Hoàng Diệu Hiền x