Danh sách các giáo trình, tài liệu tham khảo xuất bản tại NXB ĐHQG - HCM từ tháng 6/2014 đến 6/2016


STT

Tên sách, giáo trình

Tác giả

Loại

Năm xuất bản

1

Kiểm toán

TS La Xuân Đào (chủ biên)

NCS Hồng Dương Sơn

ThS Đào Vũ Hoài Giang

ThS Đinh Tấn Tưởng

Tài liệu tham khảo

2015

2

Thuế - thực hành và khai báo

NCS Phạm Quốc Thuần

ThS Nguyễn Chí Hiếu

Tài liệu học tập

2015

3

Bài tập Kiểm toán

La Xuân Đào (chủ biên)

NCS Hồng Dương Sơn

ThS Đào Vũ Hoài Giang

ThS Trần Thị Thu Hằng

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

Tài liệu tham khảo

2016

4

Nguyên lý kế toán

TS La Xuân Đào (chủ biên)

ThS Phạm Thị Huyền Quyên

ThS Trần Thanh Thúy Ngọc

ThS Nguyễn Chí Hiếu

 NCS Hồ Xuân Thủy

ThS Lợi Minh Thanh

 ThS Nguyễn Thị Phượng Loan

NCS Phạm Quốc Thuần

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo trình

2016

5

Kế toán tài chính 2

 

NCS Nguyễn Thị Khoa (Chủ biên)

ThS Phạm Thị Huyền Quyên

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS Lợi Minh Thanh

Tài liệu tham khảo

2016

6

Kế toán tài chính 1

 

ThS Nguyễn Thị Khoa (Chủ biên)

 NCS Hồ Xuân Thủy

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS Trần Thanh Thúy Ngọc

Tài liệu tham khảo

2016

 Tổng cộng: 6