“Newbie to IFRS – Kick start with ACCA CertIFR!” - Buổi 3 “Tài sản cố định”

Nhằm giúp các bạn sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với IFRS cũng như chứng chỉ CertIFR, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng các trường đại học đối tác triển khai chuỗi chương trình “Newbie to IFRS – Kick start with ACCA CertIFR!”.

 

Thông tin cụ thể của Buổi 3 như sau:

  • Chủ đề: Tài sản cố định
  • Thời gian: 9:30 AM, Chủ nhật, ngày 15/10/2023 
  • Hình thức: Online qua Teams Webinar 
  • Link đăng ký: https://forms.office.com/e/PPjYZ6QLVj (miễn phí)
  • Deadline đăng ký: 12:00 PM, Thứ Sáu, ngày 13/10/2023

 

Khi tham dự buổi học này, các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản của IFRS; hiểu về việc lập báo cáo hợp nhất cũng như được thử sức với những ví dụ hoặc bài tập và biết cách áp dụng IFRS với vai trò là người làm kế toán/kiểm toán.