Danh sách các bài kỷ yếu hội thảo từ tháng 6/2014 đến 6/2016


STT

Tên bài

Tác giả/

nhiệm vụ

Tên Hội thảo

Nơi tổ chức

Ngày tổ chức

1

Factors affecting cost volatility in vietnam’s manufacturing enterprises

Phan Đức Dũng

Hội thảo quốc tế www.apconference.org hội thảo về Kế toán Châu Á – Thái Bình Dương

Taipei, Taiwan ROC

10/2014

2

Kiến thức của kiểm toán viên theo yêu cầu của chuẩn mực về hiểu biết về đơn vị được kiểm toán

La Xuân Đào

Áp dụng kiến thức của kinh tế học

Trường ĐH Kinh tế - Luật

11/2014

3

Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Luật

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Luật

Trường ĐH Kinh tế - Luật

2014

4

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

 Phan Đức Dũng

Hội thảo quốc gia: Kế toán tài chính – những tay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

ISBN: 978-604-922-115-6.

 

12/2014

5

Sự hợp nhất, mua bán công ty và sự hài lòng của nhân viên: Ngành ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thiện Trúc Phượng

The 29th International Business research

Do World Business Insititute tổ chức

Sydney, New South Wales, Úc

24-25/11/14

6

Ảnh hưởng của chính sách Nhà nước đến Đầu tư Nước ngoài: Công nghiệp dịch vụ Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thiện Trúc Phượng

The 29th International Business research

Do World Business Insititute tổ chức

Sydney, New South Wales, Úc

24-25/1114

7

Cải cách thể chế là động lực cho khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển

Phan Đức Dũng

Hội thảo: Để khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Trường ĐH Kinh tế - Luật

12/2014

8

Xác định mô hình đo lường CLTT Kế toán tài chính, hội thảo cấp quốc gia “Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập

Phạm Quốc Thuần

Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập

ĐHKT, TPHCM

12/2014

9

Đào tạo chất lượng cao tiếp nối từ chương trình đào tạo cử nhân tài năng - Góc nhìn từ khoa Kế toán Kiểm toán

La Xuân Đào

Hội thảo khoa học về đào tạo chương trình cử nhân chất lượng cao Trường Đại học Kinh tế - Luậ

Trường ĐH Kinh tế - Luật

12/2014

10

Behavior of Vietnam consumer changing in the ASEAN ecocomic community (AEC) in 2015

 Phan Đức Dũng

Hội thảo quốc gia: Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3083-6.

1/2015

11

Orientation of the development of Vietnam financial reporting standards for Small and medium-sized entities compatible with the International   financial reporting standards for Small and medium-sized entities

Hồ Xuân Thủy

International conference on accounting, ICOA 2015

Đà Nẵng, Việt Nam

22/5/15

12

Nhân tố khuyến khích các công ty đa  quốc gia đầu tư vào Việt Nam: Các phát hiện mới (MNCS incentives to invest in Vietnam: New empirical findings)

Nguyễn Thị Lan Anh Saleh, A. & Vinen, D

The 46th Southwest Decision Sciences Annual Meeting",

Do Viện khoa học quản trị Tây Nam (SWDI – Southwest Decsion Insititute) Tp.Houston, TEXAS (Mỹ),

11-14/3/15

13

Việt Nam gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương để ứng phó với sự điều chỉnh chiến lược và phát triển của Trung Quốc

Phan Đức Dũng

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới. TP.HCM

Cấp Quốc gia - Trường ĐH Kinh tế - Luật và Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam

09/08/ 2015

14

Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) trong bối cảnh chiến lược phát triển của Trung Quốc

Phan Đức Dũng

Hội thảo về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế 2015

Cấp Quốc gia - Đại học Kinh tế ĐHQG HN và Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

22/08/ 2015

15

Accounting information  system affecting efficiency of Vietnam’s small and medium enterprises in ASEAN Economic Community (AEC)

Phan Đức Dũng và  Phạm Anh Tuấn

Hội thảo quốc gia: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 - Cơ hội và thách thức

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

9/2015

16

Phân tích sự tác động của các nhân tố đầu vào đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa : Trường hợp tỉnh Long An – Cơ hội và thách thức khi hội AEC

La Xuân Đào

Từ Văn Bình

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 – Cơ hội và thách thức”

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

9/2015

17

Xác định các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng thong tin báo cáo tài chính; Nghiên cứu tình huống Việt nam

Phạm Quốc Thuần

La xuân Đào

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 – Cơ hội và thách thức”

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

9/2015

18

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ASEAN

Nguyễn Thị Lan Anh

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 – Cơ hội và thách thức”

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

9/2015

19

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thị Lan Anh

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 – Cơ hội và thách thức”

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

9/2015

20

Hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng đến hiệu quả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành

Phan Đức Dũng Phạm Anh Tuấn

Hội thảo khoa học: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 - Cơ hội và thách thức

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

26/09/ 2015

21

Quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên nhằm giữ chân người lao động Việt Nam khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành

Phan Đức Dũng

Hội thảo khoa học: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 - Cơ hội và thách thức

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

26/09/ 2015

22

Mối quan hệ giữa bất ổn tài chính với tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN

Trần Thanh Thuý Ngọc

Trần Hùng Sơn

Nguyễn Thanh Liêm

Hội thảo khoa học: Hội nhập thị trường tài chính ASEAN 2015 - Cơ hội và thách thức

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3618-0

26/09/ 2015

23

Chất lượng đào tạo ngành Kế toán Kiểm toán tại trường Đại học Kinh tế – Luật: Kết quả khảo sát các bên liên quan.

La Xuân Đào

Hội thảo Chất lượng đào tạo của trường Đại học Kinh tế – Luật 15 năm xây dựng và phát triển.

Trường ĐH Kinh tế - Luật

10/2015

24

Vai trò của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại TP Hồ Chí minh

La Xuân Đào

Từ Văn Bình

Hội thảo khoa học TP HCM: Đóng góp của các thành phần kinh tế trong tăng trưởng kinh tế của TP Hồ Chí Minh” (Báo cáo tại HT)

UBND Thành phố HCM, Viện nghiên cứu Phát triển TP HCM và Trường Đại học Kinh tế – Luật

10/2015

25

Ảnh hưởng của chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP HCM và Bình Dương

La Xuân Đào

Hội thảo khoa học 15 năm hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG – HCM)

Trường ĐH Kinh tế - Luật

10/2015

26

Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ

La Xuân Đào

Hội thảo Đề án mở ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG – HCM)

Trường ĐH Kinh tế - Luật

10/2015

27

Đề án mở ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ của Khoa Kế Toán Kiểm Toán, Trường ĐH Kinh tế- Luật

Nguyễn Thị Lan Anh

Hội thảo Khoa KTKT “Đề án mở ngành Kế toán trình độ Thạc sĩ”

Trường ĐH Kinh tế - Luật

10/2015

28

Đảm bảo dịch vụ xã hội cho người lao động trong các khu công nghiệp (điều tra thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh)

 Nguyễn Thị Khoa

15 năm hoạt động NCKH

Trường ĐH Kinh tế - Luật

10/2015

29

Hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán: quá trình phát triển trong giai đoạn đổi mới nền kinh tế.

 Nguyễn Thị Khoa

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới: những thành tựu và hạn chế

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3715-6

10/2015

30

Cải cách thể chế là cơ hội cuối cùng để tạo động lực cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững sau 30 năm đổi mới?

Phan Đức Dũng

Hội thảo khoa học: Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới. Những thành tựu và hạn chế

Trường ĐH Kinh tế - Luật

ISBN 978-604-73-3715-6

9/10/2015

31

Nhu cầu học thạc sĩ chuyên ngành Kế toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật

Trần Thanh Thúy Ngọc

Đề án mở ngành Kế toán trình độ thạc sĩ

 

10/2015

32

Activity-based life-cycle costing

Analysis of application in Vietnamese business environment

Trần Thanh Thúy Ngọc

Eden Cima Course on doing Management Accounting Research: Toward Exellence

CIMA, EIASM Malaysia

20-22/10/2015

33

Balanced scorecard model- Analysis of application in performance measurement system of University of Economics and Law.

Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

Eden Cima Course on doing Management Accounting Research: Toward Exellence

CIMA, EIASM Malaysia

20-22/10/2015

34

Value based management – positioning of claimed merits and analysis of application in Vietnamese business environment

Trương Thị Hạnh Dung

Eden Cima Course on doing Management Accounting Research: Toward Exellence

CIMA, EIASM Malaysia

20-22/10/2015

35

Incentives-based competition for foreign direct investment: The case of Vietnam

N T Lan Anh

The Academy of Business Management Conferences (ABMC) 13th, Dubai

Dubai

12/2015

36

Việt Nam làm gì để chuyển cơ hội của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thành lợi thế nhằm phát triển kinh tế

Phan Đức Dũng

Hội thảo khoa học: Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực

Cấp Quốc gia – Trường Đại học Kinh tế - Luật và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

28/12/2015

37

Nâng cao vai trò của cố vấn học tập trong học tập và rèn luyện của SV

Trần Thanh Thúy Ngọc

Tọa đàm "Vai trò của cố vấn học tập"

Trường ĐH Kinh tế - Luật

1/2016

38

Thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam được gì khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực

Phan Đức Dũng

 Nguyễn Hồng Thu

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

39

Thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam

Phan Đức Dũng

Đỗ Thị Ý Nhi

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

40

Chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Phan Đức Dũng

 Nguyễn Thị Diện

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

41

Báo cáo nguồn lực tri thức và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp góp phần hoàn thiện báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN

Phan Đức Dũng

Phạm Văn Dược

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

42

Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến thông tin tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Phan Đức Dũng;

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

43

Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đo lường thành quả hoạt động: Nghiên cứu công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai

Phan Đức Dũng

Trần Thị Như Ý

Hội thảo Khoa học: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cấp Tỉnh Bình Dương - Đại học Thủ Dầu Một

22/1/2016

44

The Impact of Government Policies on MNCs’ Locational Decision: The Vietnam case

N T Lan Anh

Ali Saleh

the 47th Southwest Decision Sciences Institute Annual Meeting

Oklahoma City, UK

3/2016

45

Chuyển giá trong khu vực doanh nghiệp FDI tại Việt Nam – Trường hợp ngành gia công may tại Thành phố HCM

La Xuân Đào

Phan Giang Tiến

Hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới – Những thành tựu và hạn chế.

ĐHQG -  TP HCM

2015978-604-73-3715-6

3/2016


Tổng cộng: 45