Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Singapore Polytechnic ký kết hợp tác

Ngày 07.3.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) và Trường Singapore Polytechnic (SP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo. 

Thời gian tới, phía Trường Singapore Polytechnic sẽ hỗ trợ Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Luật trong việc đào tạo chương trình kế toán chất lượng cao và kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh nhằm góp phần đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình này. 

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Singapore Polytechnic ký kết hợp tác


Dự kiến trong năm nay, sinh viên lớp Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh khóa K17 của UEL sẽ tham gia khóa đào tạo ngắn hạn kết hợp kiến tập tại Singapore do Trường Singapore Polytechnic tổ chức. Đây là cơ hội để sinh viên lớp chất lượng cao bằng tiếng Anh của UEL học tập môn Accounting – CFAB (môn học trong chương trình đào tạo) tại Singapore cùng với các trường đại học trong khu vực, đồng thời, tham quan, học hỏi và giao lưu văn hóa cùng sinh viên quốc tế/.

 

Đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường Singapore Polytechnic và ICAEW chụp hình lưu niệm

Nguồn: Trường ĐH Kinh tế - Luật