Hội thảo khoa học “Những vấn đề về Kế toán - Kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hiện nay”

Ngày 05.10.2017, Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề về Kế toán - Kiểm toán được quan tâm trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn hiện nay”, thu hút các Hiệp hội, doanh nghiệp lĩnh vực kế toán – kiểm toán cùng cựu sinh viên, giảng viên các trường đại học tham dự. 


            Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi như Nhà nước đã ban hành Luật Kế toán năm 2015, thông tư 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã và đang xây dựng đề án, lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, đề cập đến những thay đổi căn bản nội dung và phương pháp theo cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc cơ bản và khuôn mẫu của kế toán chứ không phải theo quy định chi tiết, tỉ mỉ như chế độ kế toán hiện nay. 
 Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các tham luận về Kinh nghiệm giảng dạy IFRS; Cách mạng 4.0 - Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán; Yêu cầu đổi mới đối với ngành kế toán - kiểm toán trong giai đoạn hội nhập và thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp cải cách kế toán - kiểm toán để đáp ứng xu hướng hội tụ kế toán quốc tế./. 
PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật phát biểu khai mạc Hội thảoTS. Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Khoa Kế toán - Kiểm toán (UEL) trình bày tham luận về 
Kinh nghiệm giảng dạy IFRS


TS. Trần Khánh Lâm - Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trình bày tham luận về Cách mạng 4.0 - Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 1,299,467

107,052