Chuyên đề môn học Thuế - Thực hành và khai báo

Vào chiều ngày 29/11 và 2/12/2023, tại phòng học A.710 đã diễn ra chuyên đề Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế cho lớp K21405 và K21409, K21409T, K21405C, K21409C. Các nội dung trình bày nhằm giúp sinh viên năm 3 để Bổ sung kỹ năng giao tiếp khi làm việc với cơ quan thuế. Báo cáo viên là anh Trần Hoàng Sỹ hiện đang công tác vị trí Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nam An Holding.