Kiến tập K20409C, K20409T 2/11-5/11/2023 ở Nha Trang

Từ ngày 2/11-5/11/2023 , thầy Bùi Ánh Thành, CVHT của lớp sinh viên lớp K20409C - K20409T đã tổ chức sinh viên tham gia kiến tập tại Làng Yến Mai Sinh và Khách sạn Edele.

Tại Làng Yến Mai Sinh, sinh viên có cơ hội tham gia, quan sát học hỏi quy trình chuyên nuôi và bán các sản phẩm về yến; tìm hiểu chính sách và phương thức bán hàng, phương thức thanh toán. Từ đó có thể hiểu rõ đặc điểm của quy trình sản xuất yến, hình dung cách tổ chức và tính giá thành sản phẩm tổ yến thiên nhiên.

Tại công ty Edele và Làng Yến Mai Sinh, sinh viên được tìm hiểu kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty.