CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Theo QĐ số 396/QĐ-ĐHKTL của Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật đã ban hành Quyết định về việc áp dụng Chương trình đào tạo Kiểm toán Đại trà cho khóa 12. 

(Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm)

Chương trình Đại trà:

Trân trọng./.