NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 hoàn thành

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kế toán-Kiểm toán hoàn thành trong năm học 2017 - 2018

Stt

Tên đề tài

GVHD

Số lượng SV tham gia

Thông tin Nhóm sinh viên

Nghiệm thu cấp khoa (26/3/2018)

Đề tài đề xuất tham dự Giải cấp Trường (26/3/2018)

Giải thưởng cấp trường (4/2018)

Họ tên

MSSV

Lớp

Nhiệm vụ

(Nhóm trưởng-NT/ Thành viên-TV)

1

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quá trình tuyển dụng vào Big4 của ngành Kế toán, Kiểm toán (Nhóm 1)

ThS Hoàng Thị Mai Khánh

4

Phạm Thị Trà

K164091363

K16409C

NT

x

x

 

Đinh Thị Minh Anh

K164091311

K16409C

TV

Dương Trung Hiếu

K164091331

K16409C

TV

Bùi Lê Vân Anh

K164091310

K16409C

TV

2

Nghiêm cứu sự phát triển của cửa hàng tiện lợi tại Tp.HCM (Nhóm 2)

PGS TS Đỗ Phú Trần Tình

4

Nguyễn Thị Hiền

K164091329

K16409C

NT

x

 

 

Đỗ Thị Thu Liễu

k164091339

K16409C

TV

Hà Thị Kim Nguyên

K164091349

K16409C

TV

Vũ Thị Uyên

K164091368

K16409C

TV

3

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ chia sẻ xe Uber/Grab của người dân trên địa bàn Tp.HCM (Nhóm 3).

ThS Chung Từ Bảo Như

3

Văn Ngọc Tấn Phát

K154090962

K15409C

NT

x

 

 

Trần Nguyễn Minh Thư

K154090970

K15409C

TV

Nguyễn Thị Như Ý

K154090978

K15409C

TV

4

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ ở CTCP đầu tư Thế giới di động (MWG) ở Tp.HCM (Nhóm 4)

ThS Phạm Thị Huyền Quyên

5

Trần Trọng Hữu

K154090954

K15409C

TV

x

 

 

Nguyễn Thế Kiệt

K154090955

K15409C

TV

Trần Nguyễn Hồng Minh

K154090956

K15409C

TV

Lê Nhược Quân

K154090964

K15409C

NT

Trương Võ Tường Vi

K154090976

K15409C

TV

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành Kế toán - Kiểm toán của sinh viên: nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Kinh tế - Luật (Nhóm 5).

ThS Nguyễn Vĩnh Khương

5

Ngô Thị Bảo Trâm

K164091364

K16409C

NT

x

x

 

Chu Kim Phụng

K164091353

K16409C

TV

Võ Ngọc Như Hảo

K164091327

K16409C

TV

Hồ Thị Thùy Linh

K164091340

K16409C

TV

Phạm Thị Huyền Trang

K164091362

K16409C

TV

6

Áp dụng các lý thuyết công bố thông tin tự nguyện đến việc báo cáo thông tin tài sản vô hình: bằng chứng ở thị trường chứng khoán Việt Nam (Nhóm 6)

ThS Trương Thị Hạnh Dung

5

Bùi Kim Ngân

K154070653

K15407

TV

x

x

 

Vũ Tuyết Nhi

K154070660

K15407

TV

Hồ Thị Đoan Trang

K144091270

K14409

TV

Lê Kim Duyên

K154090944

K15409c

NT

Trần Bảo Minh

K164091259

K16409

TV

7

Động cơ và phương pháp học tập của sinh viên ngành kế toán trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Kinh tế Tp.HCM và Đại học Ngoại thương cơ sở II Tp.HCM (Nhóm 7)

ThS Nguyễn Chí Hiếu

5

Lương Tuấn Anh

K164091312

K16409C

TV

x

 

 

Lê Thị Hà

K164091323

K16409C

TV

Nguyễn Tiểu My

K164091342

K16409C

NT

Cao Chánh Tiến

K164091361

K16409C

TV

Nguyễn Thị Thiên Kim

K165031881

K16503C

TV

8

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Nhóm 8)

TS Hồ Xuân Thủy

5

Dzoãn Khoa Danh

K154090941

K15409C

TV

x

x

 

Phạm Phú Thành Đạt

K154090947

K15409C

TV

Đinh Lê Minh Hiếu

K154090952

K15409C

NT

Nguyễn Hồng Ngọc

K154090959

K15409C

TV

Phạm Như Ngọc

K154090960

K15409C

TV

 

Vấn đề nâng cao làm việc nhóm của sinh viên Đại học Kinh tế - Luật (Nhóm 11)

ThS Lê Nhân Mỹ

5

Bùi An Bảo Phương

K164050755

K16405C

TV

x

 

 

 

Đoàn Phạm Trúc Thanh

K164050758

K16405C

TV

9

Lê Thị Thương

K164050764

K16405C

TV

 

Nguyễn Đặng Lan Anh

K164050739

K16405C

TV

 

Lê Thanh Tú Uyên

K164050770

K16405C

NT

 

Các yếu tố ảnh hướng đến hành vi mua hàng điện máy ở mô hình shop in shop tại hệ thống siêu thị Big C trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Nhóm 12)

ThS Phạm Thị Huyền Quyên

4

Hoàng Thế Anh

K154090940

K15409C

NT

x

 

 

 

Lê Đinh Thiên Uyên

K154090975

K15409C

TV

10

Dương Thị Mỹ Tiên

K154090972

K15409C

TV

 

Nguyễn Thanh Thảo

K154090966

K15409C

TV

 

Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến chi phí sử dụng vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Nhóm 13)

ThS Nguyễn Vĩnh Khương

5

Nguyễn Đức Huy

K144091201

K14409C

TV

x

x

 

 

Nguyễn Bình Nguyên

K144091229

K14409C

TV

11

Trầm Thị Băng Tâm

K144010088

K14409C

TV

 

Nguyễn Châu Thuận

K144091262

K14409C

TV

 

Nguyễn Thùy Trang

K144091273

K14409C

NT

 

Mối quan hệ giữa tính độc lập của Hội đồng Quản trị và chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam (Nhóm 17)

ThS Nguyễn Tôn Nhân

4

Trịnh Hải Linh

K144091217

K14409

NT

x

 

 

 

Trần Kim Hiền

K144091197

K14409C

TV

12

Phạm Lê Minh Tú

K154010076

K15401

TV

 

Trần Nguyễn Khánh Thanh

K154080842

K15408C

TV

 

Cộng:

12 nhóm

54

SV