Nghiên cứu khoa học của Sinh Viên hoàn thành 2013-2014

STT

 

Tên đề tài

 

Nhóm sinh viên

 

MSSV

 

Giảng viên hướng dẫn

 

Thời  gian bắt đầu thực hiện

 

Ngày nghiệm thu

 

1

 

Thực trạng và giải pháp về tình hình nhà ở cho công nhân tại quận Thủ Đức

 

Phạm Văn Tiến Dũng

Hoàng Thị Quỳnh Tân

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

K114050723

K114050187

1101036179

 

NCS Nguyễn Thị Khoa

 

9/2013

 

8/2014

 

2

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đọc sách hiện nay của sinh viên Đại Học Quốc Gia TPHCM

 

Phan Thị Thảo Đoan

Võ Xuân Thành

Ngô Văn Quốc Thịnh

Bùi Hạnh Tú

 

K114050853

K114050917

K114050925

K114050944

 

ThS. Trần Thị Hồng Xiêm

 

9/2013

 

8/2014

 

3

 

Khảo sát sự ảnh hưởng của các chương trình khuyến mãi đến sự thu hút và giữ chân khách hàng là sinh viên ở siêu thị Coop Extra Thủ Đức

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trương Minh Huy

Nguyễn Thành Long

Lê Ngọc Quý

 

K114050858

K114050869

K114050882

K114050906

 

ThS. Lâm Tường Thoại

 

9/2013

 

8/2014

 

4

 

Khảo sát thái độ người tiêu dùng trước thông tin Coca-Cola trốn thuế

 

Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Lê Việt Cường

Phạm Thu Hiền

Dương Thị Liên

 

K124050838

K124091492

K124050953

K124050872

 

ThS. Nguyễn Thị Đan Quế

 

9/2013

 

8/2014

 

5

 

Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM

 

Trần Hồng Hạnh

Phan Thị Hằng

Huỳnh Khả Ái

Lê Thái Dương

Nguyễn Đình Duy

 

K124091512

K124091515

K124091480

K124091499

K124091495

 

GVC.TS.La Xuân Đào

 

9/2013

 

8/2014

 

6

 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Lê Vương Ngọc Liên

Trần Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đặng Hồng Phương Trang

 

K124050870

K124050875

K124050891

K124050933

 

ThS.Phạm Thị Huyền Quyên

ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiện

 

9/2013

 

8/2014

 

7

 

Mức độ thỏa mãn công việc của người làm nghề kế toán, kiểm toán tại TPHCM

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thanh Bích Ngọc

 

K124050873

K124050876

K124050890

 

ThS.Phạm Thị Huyền Quyên

 

9/2013

 

8/2014

 

8

 

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết tại TPHCM

 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Phạm Nhật Khánh

Trần Ngọc Quế

Nguyễn Thị Thanh Trúc

 

K124091481

K104050853

K124091578

K124091616

 

GVC.TS.La Xuân Đào

 

9/2013

 

8/2014

 

9

 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chứng chỉ quốc tế đến sự thành công và nhu cầu học tập của nhân viên kế toán – kiểm toán – tài chính tại TPHCM

 

Trần Phương Thảo

Lê Thị Thành Quyên

Phạm Thị Ngọc Dinh

Nguyễn Thị Việt Hương

 

K124050915

K124050904

K124050842

K124050867

 

GVC.TS.La Xuân Đào

 

9/2013

 

8/2014

 

10

 

Mối quan hệ giữa kỹ năng mềm và thu nhập của sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh Tế - Luật

 

Nguyễn Thị Thơ

Lâm Mỹ Huyền

Trịnh Thị Vui

 

K124050919

K124050861

K124050957

 

NCS Phạm Quốc Thuần

 

9/2013

 

8/2014

 

11

 

Kiểm định chất lượng phần mềm kế toán Vietsun eAccounting theo Bộ Tiêu Chuẩn của Tổ chức ICAEW (Anh Quốc)

 

Trương Thanh Hà

Dương Thị Thảo

Đào Thị Vĩnh Nguyên

Võ Thanh Vỹ

 

K104050711

K104050900

K104050873

K104050932

 

NCS Phạm Quốc Thuần

 

9/2013

 

8/2014

 

Tải file Excel Danh sách Đề tài Nghiên cứu khoa học của Sinh Viên hoàn thành 2013-2014Tổng truy cập: 1,341,320

129,554