Thông tin Tuyển dụng Kiểm toán viên 2021 - PwC HCM Vietnam

Khoa KTKT gửi đến sinh viên thông tin Tuyển dụng Kiểm toán viên 2021 của Công ty PwC HCM Vietnam.

Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp hay đã có kinh nghiệm từ 1-2 năm, chuyên ngành đa dạng: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng... có nguyện vọng muốn làm ở Big4 mảng Kiểm Toán.

Thời gian tiếp nhân hồ sơ: đến ngày 25/10/2021.

Thông tin chi tiết xem tại website: PwC Financial Audit Associate

 

 Tổng truy cập: 1,497,105