Báo cáo chuyên đề môn thuế - Thực hành và khai báo năm 2022

Khoa KTKT gửi đến sinh viên thông tin Báo cáo chuyên đề môn thuế - Thực hành và khai báo năm 2022.

 

Vào ngày 24/12/2022 và 26/12/2022, anh Võ Trung Vương -  Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Vương Phát và anh Lương Trọng Đức - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn hải sản đã có buổi báo cáo với chuyên đề: Những điều cần lưu ý khi thanh tra, kiểm tra thuế GTGT và các kỹ năng cần có của sinh viên khi làm công tác thuế tại doanh nghiệp và Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế.

Thông tin về buổi báo cáo:

  • Diễn giả:

1. Anh Võ Trung Vương -  Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Vương Phát.

2. Anh Lương Trọng Đức - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn hải sản.

  • Môn học: Thuế - thực hành và khai báo.
  • Lớp nghe báo cáo: K20405, K20405C, K20409 và K20409C.
  • Thời gian: 24/12/2022 và 26/12/2022.
  • Hình thức: Trực tuyến.

Thông tin chi tiết:

TT Mã LHP Tên HP Lớp Giảng Viên phụ trách lớp học Tên báo cáo chuyên đề Mục tiêu Thông tin Báo cáo viên (Họ tên, chức vụ, tên đơn vị công tác, số đt- email ) Tổng số tiết đăng ký Lịch báo cáo chuyên đề (gồm thông tin cụ thể Thứ - tiết - ngày ) Phòng học (hoặc link trực tuyến)
Học kỳ 1 (2022-2023)
1 221KK1605 Thuế - thực hành và khai báo K20409C Phạm Quốc Thuần Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế Bổ sung kỹ năng giao tiếp khi làm việc với cơ quan thuế Lương Trọng Đức, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn hải sản 3 thứ 7, tiết 1 đến 3 ngày 26/11/22 Phòng học
2 221KK1602 Thuế - thực hành và khai báo K20405C Phạm Quốc Thuần Kỹ năng làm việc với cơ quan thuế Bổ sung kỹ năng giao tiếp khi làm việc với cơ quan thuế Lương Trọng Đức, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Việt Úc Thức ăn hải sản 3 thứ 7, tiết 4 đến 6 ngày 26/11/22 Phòng học

 

Nhằm mang đến những kiến thức thực tế đang diễn ra trong công tác tài chính - kế toán trong và ngoài nước đến cho sinh viên, Khoa Kế toán - Kiểm toán thường xuyên tổ chức những buổi báo cáo chuyên đề, trong đó mời đến những diễn giả có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức trong nhiều lĩnh vực kinh tế đến thuyết trình. Đây là một trong những hoạt động mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên và được các bạn sinh viên quan tâm, đón nhận nhiệt tình.