Buổi hướng dẫn môn Kiến tập cho Khoá 19 - Khoa KTKT

Vào lúc 09g00-11g00 ngày 7/11/2022, TS Phạm Quốc Thuần - Trưởng BM Kế toán và ThS Hoàng Thị Mai Khánh - Phó trưởng phụ trách BM Kiểm toán đã chủ trì buổi hướng dẫn môn Kiến tập cho K19 thông qua hình thức trực tuyến. Buổi sáng hôm ấy có sự tham gia của 264 sinh viên, các bạn đã tích cực hỏi đáp và nắm rõ những nội quy của môn kiến tập. Thời gian đăng ký đề tài thực tập từ 25/10-14/11/2022.

 

Một số lưu ý cho sinh viên:
  • Các em sẽ chờ thông báo của phòng về việc đăng ký môn học Báo cáo chuyên đề thực tập, Học phần chuyên môn/ KLTN: dự kiến tháng 11/2022.
  • Nếu nhà trường tiếp tục giao về khoa, khoa sẽ gửi link đăng ký cho từng lớp trưởng. SV sẽ đăng ký với lớp trưởng.
  • Các bạn học song ngành, học lại, vượt sẽ đăng ký trực tiếp với khoa KTKT tại email khoa gửi.
  • Các bạn lớp CLC: lớp trưởng tập hợp và làm sẵn đơn theo biểu mẫu đính kèm nếu chọn đăng ký học Học phần chuyên môn thay cho KLTN khi đã đủ điều kiện KLTN.