Định hướng nghề nghiệp cho lớp K23405E và K22405CA

Vào chiều ngày thứ 7, 18/5/2024, tại phòng học B1.302 đã diễn ra chuyên đề Định hướng nghề nghiệp (chương trình tích lũy không tín chỉ) lớp K23405E và K22405CA. Các nội dung trình bày về xu hướng nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong kỷ nguyên số nhằm giúp sinh viên năm nhất và hai để chuẩn bị và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Báo cáo viên là anh Nguyễn Hoàng Nam, BFP ICAEW, ThS Quản trị Kinh Doanh PGSM University, trường nhóm Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Chương trình nằm trong thỏa thuận hợp tác hỗ trợ của ICAEW dành cho các lớp tích hợp chứng chỉ CFAB.