Hướng dẫn môn Kiến tập cho K19.

Khoa KTKT gửi đến sinh viên thông tin Hướng dẫn môn Kiến tập cho K19.


Nội dung: Hướng dẫn môn Kiến tập cho K19 (264 SV).

Thời gian: 09g00-11g00, Thứ 2 (7/11/2022).

Địa điểm: ZOOM - https://uelelearning.zoom.us/j/2215835778.

Đơn vị tổ chức: Khoa KTKT.

Link đặt câu hỏi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOSBkwwhd6z4N8TOpyK36EuN57K01D0NTlgFuJDFtXLzdjqw/viewform

Người chủ trì:

  • TS Phạm Quốc Thuần - Trưởng BM Kế toán.
  • ThS Hoàng Thị Mai Khánh - Phó trưởng phụ trách BM Kiểm toán.

Link đăng ký đề tài thực tập: từ 25/10-14/11/2022:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpbQvY05QX2WzoPcIzZixW7LscOJU98JI8qjvRR5IicDpxTA/viewform  

Lưu ý:
  • Các em sẽ chờ thông báo của phòng về việc đăng ký môn học Báo cáo chuyên đề thực tập, Học phần chuyên môn/ KLTN: dự kiến tháng 11/2022.
  • Nếu nhà trường tiếp tục giao về khoa, khoa sẽ gửi link đăng ký cho từng lớp trưởng. SV sẽ đăng ký với lớp trưởng.
  • Các bạn học song ngành, học lại, vượt sẽ đăng ký trực tiếp với khoa KTKT tại email khoa gửi.
  • Các bạn lớp CLC: lớp trưởng tập hợp và làm sẵn đơn theo biểu mẫu đính kèm nếu chọn đăng ký học Học phần chuyên môn thay cho KLTN khi đã đủ điều kiện KLTN.

Ghi chú: lấy thông tin Quyết định về NCKH SV cấp khoa, trường ở tại link phòng KHCN:

https://qlkh.uel.edu.vn/danh-muc-de-tai-2347

 

Hình ảnh buổi hướng dẫn: