Hướng dẫn môn Kiến tập cho K21

Khoa KTKT gửi đến sinh viên thông tin Hướng dẫn môn Kiến tập cho K21.


Nội dung: Hướng dẫn môn Kiến tập cho K21 (240 SV).

Thời gian: 09g00-11g30, Thứ 6, 4/11/2022.

Địa điểm: zoom - https://uelelearning.zoom.us/j/2215835778.

Đơn vị tổ chức: Khoa KTKT.

Link đặt câu hỏi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOSBkwwhd6z4N8TOpyK36EuN57K01D0NTlgFuJDFtXLzdjqw/viewform

Người chủ trì:

  • TS Phạm Quốc Thuần - Trưởng BM Kế toán.
  • ThS Hoàng Thị Mai Khánh - Phó trưởng phụ trách BM Kiểm toán.

Quy định và kế hoạch đính kèm:

  • Thời gian làm môn kiến tập: Tháng 6/2023 (đăng ký vượt), Tháng 6/2024.
  • Thời gian đăng ký môn học kiến tập (môn học này ở HK6, SV có đăng ký vượt ở HK4): đăng ký theo thông báo đăng ký môn học của HK2: 2022-2023, 2023-2024 của phòng Đào tạo.

Hình ảnh buổi hướng dẫn: