Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2020 - 2021

Chiều 7/4/2021 tại phòng B1.501 và B1.502Khoa Kế toán – Kiểm toán đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên.

Hội đồng nghiệm thu Khoa Kế toán – Kiểm Toán đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm 2020 – 2021. Sinh viên tham gia báo cáo nội dung, kết quả nghiên cứu trước hội đồng. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng khoa đánh giá, nghiệm thu các đề tài đã hoàn thành trong năm học. Trên cơ sở những ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội đồng, ý kiến của các đại biểu tham dự và phần trả lời của các nhóm đề tài, hội đồng nghiệm thu đã tổng kết những kết quả chính mà các nghiên cứu đạt được. Nhận xét kết quả và trao đổi các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu.

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, đánh giá và đẩy mạnh phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa, là cơ sở để tuyển chọn, đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học các cấp.

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa cùng các nhóm nghiên cứu