Thông tin tuyển dụng 2020 - Công ty TNHH Think Next

Khoa KTKT gửi tới các em thông tin tuyển dụng, thực tập của công ty TNHH Think Next:
 
1) Thông tin tuyển dụng:
Tham khảo chi tiết công việc của các bộ phận tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1noerbFFehqDuSkBNSFmnY8_T092jeSI-?usp=sharing

Thông tin tuyển dụng trên Website tại đây: https://www.thinknextco.com/jobs/

Thông tin tuyển dụng trên Diễn đàn tại đây: https://thinknextco.com/diendan/index.php?forums/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m.28/

2) Thông tin sinh viên thực tập
Đối tượng là các Bạn Sinh Viên sắp tốt nghiệp (năm 4) hoặc đã tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kinh Tế, Kế toán, Tài Chính, Tin học Quản lý, CNTT hoặc Hệ thống thông tin
https://docs.google.com/document/d/11wynpsLfRWHRNsjBN-8Empl2BoChV9fX1fP9e4jgM7E/edit#


Tổng truy cập: 1,295,547

103,132