Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế.

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 26/8/2014

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế.

Thông tin này đưa ra một số thay đổi rất đáng hoan nghênh giúp doanh nghiệp giảm chi phí về thực hiện thủ tục hành chính thuế, đồng thời cho phép cơ quan thuế chuyển sang phương pháp tiên tiến hơn về quản lý rủi ro thủ tục hành chính thuế, tương tự như các nước khác. 

Một số điểm sửa đổi đáng chú ý bao gồm:

1. Sửa đổi về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn

2. Sửa đổi về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

3. Sửa đổi về thuế Thu nhập cá nhân 

Thông tư này có hiệu lực từ 1/9/2014.

Tải Thông tư 119/2014/TT-BTC